Udlændingenævnet har som følge af den nuværende situation i Afghanistan besluttet midlertidig at sætte behandlingen af visse sager vedrørende afghanske statsborgere i bero

Udlændingenævnet har som følge af den nuværende situation i Afghanistan besluttet midlertidig at sætte behandlingen af visse sager vedrørende afghanske statsborgere i bero. Det drejer sig om ca. 29 sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse af en meddelt opholdstilladelse, klager over afslag på familiesammenføring med en herboende ægtefælle eller forælder, hvor der er givet opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, fremmedpas samt klager over administrativ udvisning. 
 
Udlændingenævnet vil herudover tilstræbe hurtigst muligt at behandle de sager vedrørende afghanske statsborgere, hvor ansøgeren har søgt om familiesammenføring med en herboende ægtefælle eller forælder, og sager om bortfald og dispensation fra bortfald, hvor ansøgeren ikke har søgt fra Danmark, og hvor der ikke er givet opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen. Udlændingenævnet vil også fremskynde behandlingen af de visumsager, hvor der er tale om ægtefæller og børn. Derudover vil Udlændingenævnet fremskynde behandlingen af klager over førstegangsansøgninger på baggrund af erhverv og studie. Det drejer sig i alt om ca. 64 sager. 

Udlændingenævnet vil fortsat behandle klager over afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse. I denne sagstype forventes der at blive truffet afgørelse inden for den periode, som Udlændingenævnet har orienteret den enkelte klager om. 

Senest opdateret: 20-08-2021
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen