MULTI
Du er her: ForsideLovgivning

Lovgivning mv.

På denne side kan du finde oplysninger og henvisninger til love og retsforskrifter, der har relevans i forhold til Udlændingenævnets arbejde.

Hjemmelsgrundlag for nævnets arbejde:

Udlændingenævnets forretningsorden (BEK nr. 1126 af 04/09/2018)

Lovgivning:

Udlændingeloven (LBK nr. 1117 af 02/10/2017 Gældende)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (LOV nr 571 af 18/06/2012)

Lov om ændring af udlændingeloven (Overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet m.v.), LOV nr 1617 af 26/12/2013

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (BEK nr. 375 af 20/03/2015)

Konventioner:

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (LBK nr 750 af 19/10/1998)

 

Senest opdateret: 06-09-2018

Til toppen

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post