Nævnet

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan. Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet afgørelser om familiesammenføring, afgørelser om tidsubegrænset opholdstilladelse, og afgørelser om administrativ ud- og afvisning truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 1, samt klager vedrørende blandt andet afgørelser om opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair ophold truffet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 1. instans, jf. udlændingelovens § 52 b, stk. 2.

Læs mere om Udlændingenævnet

 

Nyheder

 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, (greencardordningen) vedrørende stillingsbetegnelsen IT-projektleder
  (21-03-2014)
  Udlændingenævnet har den 29. november 2013 hjemvist to sager til fornyet behandling i det daværende Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der havde meddelt ansøgerne afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen, idet ansøgerne ikke opnåede mindst 100 point.
 • Ændring af praksis for så vidt angår udlændingelovens § 9, stk. 5, og modtagelse af ledighedsydelse
  (22-01-2014)
  Udlændingenævnet har den 15. januar 2014 i fire sager omgjort Ud-lændingestyrelsens afgørelse, hvorved ansøgerne blev meddelt afslag på opholdstilladelse under henvisning til, at den herboende ægtefælle har modtaget ledighedsydelse.
 • Pressemeddelelse af 21.02.2013
  (21-02-2013)
  På baggrund af de seneste dages omtale i medierne om familiesammenføringssagen vedrørende de to thailandske børn Fimm og Thipsuda kan Udlændingenævnet bekræfte, at Udlændingenævnet har anmodet Kammeradvokaten om at kære Kolding Rets kendelse af 6. februar 2013 til Vestre Landsret, idet Udlændingenævnet ønsker en principiel stillingtagen til, i hvilket omfang en herboende person kan opnå familiesammenføring med børn, som den pågældende hverken er biologisk forælder til eller har adopteret.

  Udlændingenævnet afventer nu Vestre Landsrets afgørelse og har ikke yderligere kommentarer til sagen.


Nyhedsarkiv

 

Statistik og måltal

 • Udlændingenævnet har påbegyndt sin virksomhed pr. 01.01.2013, hvorfor statistik og måltal endnu ikke er tilgængelige. Det forventes, at seneste statistik vedrørende nævnets virksomhed vil blive tilgængeliggjort via nedenstående link.

Statistik for nævnets virksomhed

 

 

nyidanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

www.nyidanmark.dkLink til nyidanmark.dk

 

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post