Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig i forbindelse med en klage til Udlændingenævnet, skal du huske at medsende en fuldmagt.

Hvis du bliver repræsenteret af en advokat eller en retshjælp med ansvarsforsikring, behøver du dog ikke at medsende en fuldmagt.

Din ægtefælle vil som udgangspunkt heller ikke have brug for en fuldmagt i din klagesag, men der er undtagelser hertil. F.eks. anses en ægtefælle ikke som part i en sag på erhvervs- og studieområdet eller i sager vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse. Det betyder, at der i disse sager skal sendes en fuldmagt, hvis din ægtefælle skal repræsentere dig.

Hvis du ikke har medsendt en fuldmagt i en sag, hvor der er brug for en fuldmagt, vil Udlændingenævnet bede dig om at indsende en fuldmagt.

 

> Fuldmagtsblanket - dansk [pdf]

 

If you wish to file a complaint with the Immigration Appeals Board and you wish to be represented by another person during the processing of the complaint, please attach a power of attorney to your appeal to the Immigration Appeals Board.

However, if you are represented by a lawyer or a legal aid with insurance, you do not need to enclose a power of attorney with your appeal.

As a rule your spouse will not need a power of attorney if you wish him og her to represent you, but there are exceptions: E.g. your spouse is not considered a party in an appeal case concerning residence permit related to work and study nor in an appeal cases concerning permanent residence. In these cases a written power of attorney is required if your spouse is to represent you.

If you have not submitted a written power of attorney where such is required, the Immigration Appeals Board will ask you to submit a written power of attorney.

Senest opdateret: 21-12-2017

Til toppen