Fuldmagt

Hvis du ønsker at klage til Udlændingenævnet, og du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig i forbindelse med klagen, skal du huske at medsende en fuldmagt. Hvis du bliver repræsenteret af en advokat, en retshjælp med ansvarsforsikring, eller din ægtefælle, en af dine forældre eller dit myndige barn, behøver du dog ikke at medsende en fuldmagt.

 

Fuldmagtsblanket - dansk [pdf]

 

If you wish to file a complaint with the Immigration Appeals Board and you wish to be represented by another person during the processing of the complaint, please attach a power of attorney to your appeal to the Immigration Appeals Board. However, if you are represented by a lawyer, a legal aid with insurance or your spouse, one of your parents or your adult child, you do not have to enclose a power of attorney with your appeal.

Senest opdateret: 21-12-2017

Til toppen