Lovgivning mv.

På denne side kan du finde oplysninger og henvisninger til love og retsforskrifter, der har relevans i forhold til Udlændingenævnets arbejde.

 

Generel lovgivning på udlændingeområdet

https://nyidanmark.dk/da/Lovstof/legislation


Konventioner:

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1953/20

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (LBK nr 750 af 19/10/1998)


Børnekonventionen

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6


Handicapkonventionen

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2017/20


Konventionen om borgerlige og civile rettigheder

https://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/fns_9_konventioner/ccpr.pdf

 
Regler om Udlændingenævnets virke


Udlændingenævnets forretningsorden

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1167

 

Udlændingenævnets oprettelse

https://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20130161730

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/571

 

 

 

Senest opdateret: 09-06-2020

Til toppen