Forsiden på nævnets hjemmeside

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan.

  Udlændingenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning samt visum.

  Udlændingenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse og afgørelser på området for ret til ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer.

  Udlændingenævnet behandler tillige klager over politiets afgørelser om afvisning af indrejse ved grænsen til Danmark.

  Udlændingelovens § 46 a udgør den retlige ramme for Udlændingenævnets kompetence.

  Nærmere information om Udlændingenævnets virksomhed kan fås ved henvendelse til Udlændingenævnets sekretariat.

Læs mere om Udlændingenævnet

Nyhedsarkiv

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

NyIDanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk