Vedrørende begrebet ”fuldtidsbeskæftigelse” i forbindelse med vurderingen efter udlændingelovens § 26, stk. 1, i sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse

Udlændingenævnet er blevet opmærksom på, at udlændingelovens § 26, stk. 1, i en række sager ikke er blevet administreret i overensstemmelse med forarbejderne til loven.

Udlændingelovens § 26, stk. 1, finder anvendelse bl.a. i sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse for udlændinge, der ikke er familiesammenført til en flygtning. Bestemmelsen betyder, at der ved vurderingen af om en opholdstilladelse skal inddrages eller nægtes forlænget, skal tages hensyn til, om afgørelsen må antages at virke særligt belastende for den pågældende bl.a. på grund af dennes tilknytning til det danske samfund m.v. I den forbindelse indgår oplysninger om den pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Udlændingenævnet har ved vurderingen efter udlændingelovens § 26, stk. 1, i nogle sager ved en fejl anlagt den betragtning, at beskæftigelse på mindst 30 timer om ugen er at anse som beskæftigelse på fuld tid. Denne betragtning har imidlertid ikke støtte i forarbejderne til udlændingelovens § 26, stk. 1, og Udlændingenævnet vil derfor fremover i vurderingen af § 26, stk. 1, i alle sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse tage udgangspunkt i den almindelige norm for fuldtidsbeskæftigelse i Danmark, hvilket i hovedparten af erhvervene udgør 37 timer om ugen. Det bemærkes i den forbindelse, at al beskæftigelse, også beskæftigelse af et mindre omfang end fuldtid, inddrages i vurderingen efter udlændingelovens § 26, stk. 1.

Senest opdateret: 30-03-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen