Udlændingenævnet genoptager behandlingen af berostillede sager om ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere

Udlændingenævnet genoptager behandlingen af sager om ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere, der den 23. december 2022 midlertidigt blev sat i bero som følge af EU-Domstolen dom af 22. december 2022 i den præjudicielle sag, C-279/21.

Udlændingenævnet har nu haft lejlighed til at vurdere dommens konsekvenser og har besluttet at fortsætte sagsbehandlingen af de berostillede sager i lyset af EU-Domstolens konklusioner, herunder i sager vedrørende ægtefællesammenføring til herboende økonomisk aktive tyrkiske statsborgere.

EU-Domstolens dom af 22. december 2022 i den præjudicielle sag, C-279/21, vedrører den situation, hvor den herboende ægtefælle er en økonomisk aktiv tyrkisk statsborger, og dermed omfattet af associeringsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, og hvor der i forbindelse med ansøgning om ægtefællesammenføring stilles krav til den pågældendes danskkundskaber i forbindelse med de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse. Dommen kan bl.a. få betydning for udlændingemyndighedernes administration af sager om ægtefællesammenføring med tyrkiske statsborgere, der er økonomisk aktive i Danmark, hvor der er blevet meddelt afslag på familiesammenføring under henvisning til den herboende ægtefælles danskkundskaber.


Senest opdateret: 13-02-2023
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen