Information til advokater

Denne side vil blive opdateret senere med yderligere information af betydning for advokater og andre partsrepræsentanter.

Det bemærkes dog, at en part, der indkaldes til mundtlig behandling, ikke har adgang til advokatbeskikkelse, jf. Udlændingenævnets forretningsorden § 31, stk. 4.

Udlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | +45 6198 3800 |udln@udln.dk |Digital Post