Genoptagelse af sager om inddragelse og nægtelse af forlængelse

Udlændingenævnet har den 16. december 2019 besluttet at genoptage de afgørelser, som nævnet i perioden fra den 1. marts til den 15. november 2019 har truffet i sager om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse og om inddragelse af opholdstilladelse, hvor den herboende reference er meddelt opholdstilladelse som flygtning, og hvor Udlændingenævnet ved vurderingen af, om opholdstilladelsen kunne nægtes forlænget eller inddrages, har foretaget en afvejning efter udlændingelovens § 19 a, stk. 1, fremfor udlændingelovens § 26, stk. 1. Begrundelsen herfor er, at Udlændingenævnet som rekursmyndighed af retssikkerhedsmæssige grunde bør træffe afgørelse efter samme regelgrundlag som førsteinstansen.                         

 

De berørte personer vil i løbet af januar 2020 modtage et brev fra Udlændingenævnet om, at Udlændingenævnet har genoptaget sagen.

 

Personer, der ikke modtager et brev om genoptagelse, men som mener, at deres sag bør genoptages, kan rette henvendelse til Udlændingenævnet.

Senest opdateret: 17-12-2019
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen