Udlændingenævnet udgiver beretning for 2019

29. september 2020

 

I dag udgives Udlændingenævnets syvende beretning, der omhandler Udlændingenævnets aktiviteter i 2019.

Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet Udlændingestyrelsens afgørelser i første instans om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum, administrativ ud- og afvisning og politiets afvisninger ved grænsen samt klager vedrørende Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser i første instans om blandt andet opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair-ophold samt afgørelser om udstedelse, forlængelse og inddragelse af registreringsbeviser og opholdskort samt konstatering af ophør til udlændinge, der er omfattet af EU-retten.

Ved lov nr. 173 af 27. februar 2019 blev det besluttet at overføre ansvaret for behandlingen af EU-klagesager fra Udlændingestyrelsen til Udlændingenævnet med virkning fra den 1. april 2019. Udlændingenævnet har i forbindelse med overtagelsen af ansvaret for behandlingen af EU-klagesager tillige overtaget ansvaret for behandlingen af de godt 180 EU-klagesager, der verserede i Udlændingestyrelsen pr. 31. marts 2019.

Af beretningen fremgår blandt andet, at Udlændingenævnet i 2019 behandlede i alt 2.798 sager, heraf 1.842 sager på familiesammenføringsområdet, 351 sager på erhvervsområdet, 242 sager på visumområdet, 71 øvrige sager (hovedsageligt fremmedpas-sager), 198 genoptagelsessager og 94 EU-opholdssager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2019 var 286 dage (lidt over ni måneder).

Udlændingenævnet stadfæstede i 2019 1.469 sager, mens 62 af sagerne blev omgjort, og 539 af sagerne blev hjemvist til fornyet behandling i førsteinstans. Herudover blev 227 af sagerne afvist på baggrund af manglende gebyrbetaling, eller fordi sagerne var påklaget for sent, og 309 af sagerne blev afsluttet uden afgørelse (fordi klagen blev frafaldet, eller klagen af andre årsager ikke længere var relevant).

Ud over statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets beretning for 2019 en gennemgang af nogle af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2019. Gennemgangen omfatter et betydeligt antal resuméer af en række afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året.

Tryk her for at komme til Beretningen.

Nærmere oplysninger om beretningen kan herudover fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Lars Lichtenstein, på telefon 61 98 38 00.

Senest opdateret: 29-09-2020
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen