Forsiden på nævnets hjemmeside

Om Udlændingenævnet

 • Udlændingenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan.

  Udlændingenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans vedrørende bl.a. familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, administrativ ud- og afvisning samt visum.

  Udlændingenævnet behandler også klager over afgørelser truffet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans vedrørende bl.a. opholdstilladelse på baggrund af studie eller beskæftigelse og afgørelser på området for ret til ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer.

  Udlændingenævnet behandler tillige klager over politiets afgørelser om afvisning af indrejse ved grænsen til Danmark.

  Udlændingelovens § 46 a udgør den retlige ramme for Udlændingenævnets kompetence.

  Nærmere information om Udlændingenævnets virksomhed kan fås ved henvendelse til Udlændingenævnets sekretariat.

Læs mere om Udlændingenævnet

 • Brud på datasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet
  (25-06-2021)
  I februar 2021 blev Udlændinge- og Integrationsministeriet gjort opmærksom på brud på datasikkerheden i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Hjemrejsestyrelsen, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

  klik på nyheden for at læse nærmere.
 • Referat af møde den 11. februar 2021 i Udlændingenævnets koordinationsudvalg
  (12-03-2021)

  Referatet fra møde den 11. februar 2021 i Udlændingenævnet koordinationsudvalg er nu tilgængeligt.

  klik på nyheden for at læse nærmere.
 • Udlændingenævnet lukker for personlige henvendelser
  (08-12-2020)
  Som følge af regeringens initiativer for at hindre spredning af smitte med COVID-19 vil Udlændingenævnet fra onsdag den 9. december 2020 og indtil videre være lukket for personlige henvendelser.

  Nævnet kan dog kontaktes på mail udln@udln.dk og på telefon 61983800 i tidsrummet:

  - Mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.00 – 12.00
  - Torsdag: kl. 12.00 – 14.00

 • Udlændingenævnet udgiver beretning for 2019
  (29-09-2020)
  I dag udgives Udlændingenævnets syvende beretning, der omhandler Udlændingenævnets aktiviteter i 2019.

  klik på nyheden for at læse nærmere.

Nyhedsarkiv

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring Udlændingenævnets virksomhed.

Statistik for nævnets virksomhed

NyIDanmark.dk

 • Yderligere information vedr. udlændingeområdet kan findes på den fælles portal for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

www.nyidanmark.dk