Udlændingenævnet udgiver beretning for 2020

I dag udgives Udlændingenævnets ottende beretning, der omhandler Udlændingenævnets aktiviteter i 2020.

Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende blandt andet Udlændingestyrelsens afgørelser i første instans om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum, administrativ ud- og afvisning og politiets afvisninger ved grænsen samt klager vedrørende Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser i første instans om blandt andet opholdstilladelse på grundlag af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair-ophold samt afgørelser om udstedelse, forlængelse og inddragelse af registreringsbeviser og opholdskort samt konstatering af ophør til udlændinge, der er omfattet af EU-retten.

Af beretningen fremgår blandt andet, at Udlændingenævnet i 2020 behandlede i alt 2.859 sager, heraf 1.643 sager på familiesammenføringsområdet, 365 sager på erhvervsområdet, 215 sager på visumområdet, 287 EU-opholdssager, 108 øvrige sager (hovedsageligt fremmedpas-sager) og 241 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 var 345 dage (lidt over elleve måneder).

Ud over statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets beretning for 2020 en gennemgang af en stor del af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2020. Gennemgangen omfatter et betydeligt antal resuméer af afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året.

Tryk her for at komme til beretningen.


Nærmere oplysninger om beretningen kan fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Lars Lichtenstein, på telefon 61 98 38 00.

Senest opdateret: 10-08-2021
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen