Udlændingenævnet udgiver beretning for 2021.

Udlændingenævnet behandler klager på udlændingeområdet vedrørende bl.a. Udlændingestyrelsens afgørelser i første instans om familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, visum, administrativ ud- og afvisning og politiets afvisninger ved grænsen samt klager vedrørende Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser i første instans om bl.a. opholdstilladelse på baggrund af erhverv og beskæftigelse, studier og au pair-ophold samt afgørelser om opholdsret for udlændinge, der er omfattet af EU-retten.

Af beretningen fremgår bl.a. at Udlændingenævnet i 2021 behandlede i alt 3.236 sager, heraf 1.803 sager om familiesammenføring, 384 erhvervssager, 301 visumsager, 519 sager vedrørende ret til ophold efter EU-retten og 229 genoptagelsessager. Udlændingenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var ca. 12 måneder.

Ud over statistiske oplysninger indeholder Udlændingenævnets beretning for 2021 en gennemgang af en stor del af de sagsområder, som Udlændingenævnet har haft lejlighed til at tage stilling til i 2021. Gennemgangen omfatter et betydeligt antal resuméer af afgørelser, som Udlændingenævnet har truffet i løbet af året.

Tryk her for at komme til beretningen.

Nærmere oplysninger om beretningen kan fås ved at kontakte Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, på telefon 99 68 62 00, eller Udlændingenævnets sekretariatschef, Lars Lichtenstein, på telefon 61 98 38 00.

Senest opdateret: 09-08-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen