Udlændingenævnets notat af 15. februar 2022 om praksis for meddelelse af opsættende virkning

Udlændingenævnet har foretaget en revision af Udlændingenævnets notat af 4. september 2020 om justering af praksis for meddelelse af opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen efter udlændingelovens § 33 b, stk. 1, nr. 1-5, og § 33 b, stk. 2, i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. Der er primært foretaget en ændring af anvendelsesområdet og af de forhold, der blandt andet kan indgå i vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt en klage kan tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, hvis særlige grunde taler herfor.

Udlændingenævnets nye notat af 15. februar 2022 om praksis for meddelelse af opsættende virkning efter udlændingelovens § 33 b, stk. 1, nr. 1-5, og § 33 b, stk. 2, i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1, kan findes under fanen ”Publikationer og notater”.

Udlændingenævnets notat af 15. februar 2022 om praksis for meddelelse af opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen efter udlændingelovens § 33 b, stk. 1, nr. 1-5, og § 33 b, stk. 

2, i forbindelse med klage indgivet til Udlændingenævnet over afslag på ægtefællesammenføring efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, eller § 9 c, stk. 1. kan læses ved at klikke her

Senest opdateret: 21-02-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen