Koordinationsudvalget

Koordinationsudvalget er sammensat på samme måde som et almindeligt nævn og består så vidt muligt af faste medlemmer, jf. udlændingelovens § 52 a, stk. 7.

Koordinationsudvalget består for tiden af Udlændingenævnets formand, landsdommer Michael Kistrup, fg. kontorchef Øzlem Gencay Akar (Udlændinge- og, Integrationsministeriet) og advokat Hannah Krog (Advokatrådet).

Udvalgets opgaver er beskrevet i Udlændingenævnets forretningsorden §§ 20-22.

Møder i koordinationsudvalget afholdes med passende mellemrum - typisk 4 gange årligt. Møderne afholdes på formandens initiativ eller efter begæring af et andet medlem af koordinationsudvalget.
Der offentliggøres et beslutningsreferat efter hvert møde.

Senest opdateret: 06-09-2018
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen