Pressemeddelelse af 21.02.2013

På baggrund af de seneste dages omtale i medierne om familiesammenføringssagen vedrørende de to thailandske børn Fimm og Thipsuda kan Udlændingenævnet bekræfte, at Udlændingenævnet har anmodet Kammeradvokaten om at kære Kolding Rets kendelse af 6. februar 2013 til Vestre Landsret, idet Udlændingenævnet ønsker en principiel stillingtagen til, i hvilket omfang en herboende person kan opnå familiesammenføring med børn, som den pågældende hverken er biologisk forælder til eller har adopteret.
 
Udlændingenævnet afventer nu Vestre Landsrets afgørelse og har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Senest opdateret: 21-02-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen