Elektronisk fakturering

Honorering for arbejde udført for Udlændingenævnet sker via elektronisk fakturering.

For at fakturaen kan modtages af Udlændingenævnet, skal den sendes i et bestemt elektronisk format.

Dette kan ske via et Læs Ind-bureau. I stedet for at sende fakturaen og eventuelle bilag til Udlændingenævnet, sendes fakturaen til Læs Ind-bureauet, der herefter sender den til Udlændingenævnet.

Det er også muligt at sende fakturaen via en fakturaportal på Internettet.

Endelig kan man sende en faktura fra sin egen computer, såfremt man har et økonomi- og fakturasystem, der kan aflæses af det offentliges økonomisystem. 
Vejledning fra Moderniseringsstyrelsen om e-faktura. 


Indhold af faktura

Det er vigtigt på fakturaen at angive følgende:

Modtager: Udlændingenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K 

Udlændingenævnets      
EAN nummer: EAN5798000066182

Bogstaverne ”EAN” skal anføres foran EAN nummeret. Endelig skal navn og PersonID for den person, sagen vedrører, fremgå af fakturaen.

Bilag

Man kan ikke sende originale bilag til et Læs-Ind bureau, så bilag som for eksempel togbilletter skal fotokopieres, og fotokopien sendes sammen med fakturaen til Læs-Ind bureauet. Udlændingenævnet skal således ikke modtage de originale bilag.

Læs Ind-bureauet kan kun behandle fakturaer og bilag i A4 format. Flere ark, der vedrører én faktura, må ikke være hæftet sammen, men kun samlet med en clips. Ved anvendelse af fakturaportal eller eget elektronisk fakturasystem skal dokumentation for transportudgifter ligeledes sendes elektronisk som bilag til selve fakturaen.

Særligt for tolke

Faktura for skriftlige oversættelser, som Udlændingenævnet anmoder om, skal også sendes elektronisk.

Fejl i fakturaen

Det er ikke muligt for Udlændingenævnet at ændre i fakturaen, såfremt der er anvendt forkert kilometertakst eller lignende. Såfremt Udlændingenævnet ikke kan godkende fakturaen, vil Udlændingenævnet sende den retur med henblik på fremsendelse af en ny korrekt faktura. Det bemærkes, at genfremsendelse skal ske med angivelse af nyt E-fakturanummer.

For nærmere information om elektronisk fakturering henvises til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Senest opdateret: 24-06-2019
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen