Kan jeg give fuldmagt til en anden person?

Hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig i forbindelse med en klage til Udlændingenævnet, skal du sende en fuldmagt. Hvis du bliver repræsenteret af en advokat, din ægtefælle eller er forælder til et mindreårigt barn, behøver du dog ikke at medsende en fuldmagt.

Hvis du har en advokat eller anden partsrepræsentant, som repræsenterer dig i klagesagen, sender vi alle breve, herunder Udlændingenævnets afgørelse, til denne person.

Fuldmagten skal indsendes sammen med klagen, og den skal opfylde visse formelle krav:

Fuldmagten skal være skiftlig og underskrevet fysisk eller med NemID

Fuldmagten skal være stilet til eller i sit indhold være rettet mod Udlændingenævnet eller udlændingemyndighederne

Fuldmagten skal være dateret. 

Fuldmagten skal indeholde oplysninger om omfanget af fuldmagtshaverens beføjelser, herunder om fuldmagten giver fuldmagtshaver en begrænset eller fuld ret til at disponere på dine vegne i klagesagen. 

En begrænset ret for fuldmagtshaveren kan eksempelvis være en ret til at afgive bemærkninger, og derfor ikke en ret til at modtage breve fra Udlændingenævnet.

Hvor finder jeg en fuldmagt?

Klik her for at komme til fuldmagtsblanket på dansk eller engelsk  

Der kan kun være én partsrepræsentant, og hvis denne har ret til at repræsentere dig i alle klagesagens aspekter, vil al korrespondance under sagsbehandlingen samt fremsendelsen af afgørelsen således ske til partsrepræsentanten.

Senest opdateret: 21-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen