Hvor lang er Udlændingenævnets sagsbehandlingstid?

Aktuelt er den forventede sagsbehandlingstid for klagesager i Udlændingenævnet 8 måneder regnet fra den dag, hvor klagen er modtaget i Udlændingenævnet.

Hvis du klager over en afgørelse om opholdsret efter EU-opholdsbekendtgørelsen eller en afgørelse om visum, forventer Udlændingenævnet at have behandlet sagen inden for 6 måneder fra modtagelsen af klagen.

Udlændingenævnet behandler som udgangspunkt klagesager i den rækkefølge, som sagerne er modtaget i nævnet. 

Hvis den forventede sagsbehandlingstid ikke kan overholdes, vil Udlændingenævnet sende et orienteringsbrev med den nye forventede sagsbehandlingstid.

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen