Kan jeg få hastebehandlet min sag?

Udlændingenævnet behandler som altovervejende hovedregel sagerne i den rækkefølge, hvori de er modtaget i Udlændingenævnet.

Udlændingenævnet kan dog i helt særlige tilfælde fremskynde behandlingen af en sag, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder, eksempelvis hvor der er et akut behov for svar, idet formålet med klagen ellers forspildes. Der skal være tale om konkrete oplysninger om særlige akutte forhold, f.eks. at ansøgeren eller den herboende person, som ansøgeren ønsker at besøge eller tage ophold hos, er terminalt syg eller har anden kritisk sygdom.

Det beror altid på en konkret afvejning, om sagen skal hastebehandles.

Det er en forudsætning, at Udlændingenævnet har de nødvendige oplysninger til at kunne behandle anmodningen om hastebehandling, f.eks. i form af opdaterede lægefaglige udtalelser.

Du kan anmode Udlændingenævnet om hastebehandling, hvis du mener, at der er helt særlige omstændigheder i din sag, der taler for det

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen