Er der en frist for at klage?

Din klage skal indgives til Udlændingenævnet senest 8 uger efter, at du har modtaget din afgørelse. Udlændingenævnet skal dog opfordre dig til at indsende klagen hurtigst muligt efter, at du har modtaget den afgørelse, som du vil klage over - særligt hvis du har en udrejsefrist. Hvis du ikke overholder klagefristen på 8 uger, vil din klage som udgangspunkt blive afvist.

Hvis din klage er afgjort på baggrund af EU-opholdsbekendtgørelsen, gælder der også en klagefrist på 8 uger. Dog skal klagen være indgivet inden 7 dage, efter at du har modtaget afgørelsen, hvis din klage skal tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen. I nogle sagstyper, herunder sager efter EU-opholdsbekendtgørelsen og visse typer af familiesammenføringssager, skal klagen imidlertid være indgivet inden 7 dage, efter at du har modtaget afgørelsen, hvis din klage skal tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen.

Læs yderligere om opsættende virkning under spørgsmålet " hvordan behandler Udlændingenævnet min klage?", nærmere afsnittet "Må jeg blive i Danmark under klagesagens behandling?” 

 

Senest opdateret: 28-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen