Kan jeg trække min klage tilbage?

Du kan til enhver tid tilbagekalde din klage, så længe Udlændingenævnet endnu ikke har truffet afgørelse i klagesagen. Tilbagekaldelsen skal være skriftlig. Det er alene dig og din eventuelle partsrepræsentant, der kan tilbagekalde klagen. 

Hvis du tilbagekalder din klage, får du skriftlig besked om, at klagesagen i Udlændingenævnet er henlagt.

Det gebyr, som du har betalt i forbindelse med klagen, vil ikke blive tilbagebetalt, når klagen frafaldes.

Senest opdateret: 25-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen