Udlændingestyrelsen om bl.a:

familiesammenføring

tidsubegrænset opholdstilladelse

administrativ ud- og afvisning

visum

bortfald af opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring

dispensation fra bortfald af opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring
inddragelse- og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse givet på baggrund af familiesammenføring

lovligt forfald ved manglende rettidig beståelse af danskprøve på A1- og A2-niveau

immigrationsafslag

afvisning af indgivelse af ansøgning

afgørelser om gebyrer efter udlændingelovens § 9 h

ophævelse af indrejseforbud

fremmedpas

identitetsfastsættelse

laissez-passer

tilbagerejsetilladelser

motivationsfremmende foranstaltninger

privat indkvartering

afslag på sletning fra sanktionslisten

genoptagelse

opholdstilladelse efter Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet

Senest opdateret: 17-03-2022
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen