Udlændingenævnets afgørelse af 12. juli 2023 – Administrative foranstaltninger – klage over politiet

Udlændingenævnet stadfæstede i juli 2023 politiets afgørelse om en række administrative foranstaltninger efter udlændingelovens § 34, stk. 1, vedrørende en statsborger fra Iran ved dennes indrejse i Danmark. 

Sagens faktiske omstændigheder:

Klageren var på tidspunktet for indrejsen i Danmark i besiddelse af et iransk nationalitetspas isat gyldigt Schengenvisum til Danmark, idet hun skulle besøge sin ægtefælle. Da politiet antraf klageren, var hun eftersøgt af Hjemrejsestyrelsen med henblik på frihedsberøvelse, da hendes udrejse i 2020 ikke var blevet registreret. 

Politiet iværksatte endvidere en række administrative foranstaltninger i medfør af udlændingelovens § 34, stk. 1, herunder at klageren skulle overnatte i politiets lokaler i Non-Schengenområdet, indtil en afklaring med Hjemrejsestyrelsen forelå. Hjemrejsestyrelsen meddelte efter en nærmere undersøgelse, at klageren var udrejst af Danmark i 2020 i overensstemmelse med sin udrejsefrist, hvorefter hun fik hun lov til at indrejse i Danmark med henblik på besøg hos din ægtefælle.

Udlændingenævnets afgørelse:
”Udlændingenævnet finder, at politiet med rette meddelte klageren, at hun skulle deponere sit pas, tage ophold efter politiets bestemmelse og give møde som tilsagt, idet politiet anså det for at være nødvendigt for at sikre hendes tilstedeværelse, jf. udlændingelovens § 34, stk. 1.

Udlændingenævnet har herved lagt vægt på, at klageren var eftersøgt af Hjemrejsestyrelsen med henblik på frihedsberøvelse, og at politiet ikke kunne komme i kontakt med Hjemrejsestyrelsen med henblik på en afklaring af status på hendes sag. 

Det forhold, at det efterfølgende blev afklaret, at klageren kunne indrejse problemfrit i Danmark, da hun var udrejst i overensstemmelse med sin udrejsefrist i 2020, kan på den baggrund ikke føre til en ændret vurdering.

Politiet traf derfor med rette de administrative foranstaltninger for at sikre klageren sin tilstedeværelse under sagens undersøgelse.

Udlændingenævnet stadfæster derfor politiets afgørelse fra november 2022.”
VAU/2023/47
 


Til toppen