Udlændingenævnets afgørelse af 22. maj 2023 – Klage over politiet – Administrative foranstaltninger

Udlændingenævnet stadfæstede i maj 2023 politiets afgørelse om deponering af nationalitetspas af en statsborger fra Pakistan ved pågældendes indrejse i Danmark efter hjemrejselovens § 11, stk. 1. 

Sagens faktiske omstændigheder:

Klageren var på tidspunktet for indrejsen i besiddelse af et Schengenvisum til Danmark. Klageren havde overskredet gyldighedsperioden for ophold i Schengenområdet og havde opholdt sig ulovligt i Schengenområdet i 191 dage, da klageren blev antruffet af politiet. Politiet traf i denne forbindelse afgørelse om deponering af klagerens pas under henvisning til hjemrejselovens § 11, stk. 1.  

Udlændingenævnets afgørelse:

”Udlændingenævnet finder, at politiet med rette deponerede klagerens pas med henblik på at sikre pågældendes tilstedeværelse i forbindelse med iværksættelse af en afgørelse om afvisning, overførsel eller udsendelse, jf. hjemrejselovens § 11, stk. 1.

Udlændingenævnet har ved afgørelsen lagt til grund, at klageren ved sit seneste meddelte Schengenvisum, meddelt for 85 dage i perioden fra november 2020 til marts 2021, indrejste i Schengenlandene via Danmark i december 2020, og at klageren i september 2021 ved indrejsen i Danmark således havde opholdt sig ulovligt i Schengenområdet i 191 dage.
Klageren havde således ikke har ret til at indrejse og opholde sig her i landet, da han blev antruffet af politiet i september 2021.
Det forhold, at klageren oplyste til politiet, at formålet med hans indrejse i Danmark var at besøge sin ægtefælle, finder Udlændingenævnet ikke kan føre til en ændret vurdering, da klageren forsøgte at indrejse i Danmark på et udløbet Schengenvisum.
Udlændingenævnet stadfæster derfor politiets afgørelse.”
VAU/2023/48


Til toppen