Udlændingenævnets afgørelse af 4. marts 2013 - Studie - Formodning for længerevarende ophold i Danmark

Udlændingenævnet stadfæstede i marts 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse som studerende, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, jf. studiebekendtgørelsens § 1, stk. 1, jf. studiebekendtgørelsens § 9, til en kinesisk statsborger.

Udlændingenævnet fandt, at der var en vis formodning for, at det afgørende formål med ansøgningen om opholdstilladelse i Danmark som studerende på en AP Degree uddannelse (Academy Profession Degree – en videregående akademi-/voksenuddannelse) i Leadership and Management ved Zealand Institute of Business and Technology (ZIBAT), Campus Køge, ikke kunne anses at være, at ansøgeren ønskede at gennemføre uddannelsen, men at formålet måtte anses for at være et ønske om at opnå et længerevarende ophold i Danmark. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren forud for den aktuelle ansøgning havde søgt ind på tre forskellige uddannelser inden for en periode på knap fire et halvt år, og at ansøgeren alene havde gennemført den ene af disse uddannelser, som var et adgangsgivende kursus. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke sås at være nogen naturlig sammenhæng mellem ansøgerens valg af uddannelser i henholdsvis Kina og Danmark, idet ansøgeren tidligere havde gennemført en videregående uddannelse i Kina med ”major” i Public Utilities Management vedrørende styring af offentlige forsyninger som vand, elektricitet og offentlig transport, og i Danmark havde gennemført et adgangsgivende kursus i General Computer Programming Skills, hvorefter ansøgeren ikke gennemførte uddannelsen AP Degree i Advanced Computer Programme, som han havde fået opholdstilladelse til. I stedet søgte ansøgeren om opholdstilladelse som studerende på AP Degree uddannelsen i Multimedia Design and Communication i Danmark, og endelig ved den aktuelle ansøgning søgte ansøgeren om opholdstilladelse som studerende på en AP Degree uddannelse i Leadership and Management ved ZIBAT, Campus Køge, der er en etårig voksen-/efteruddannelse inden for ledelse rettet mod folk med arbejdserfaring, som ønsker elementære redskaber til ledelse og styring, herunder opnåelse af kundskaber, der er med til at sikre faglig og personlig udvikling af ens medarbejdere. Udlændingenævnet fandt således, at ansøgeren ikke kunne meddeles opholdstilladelse som studerende på AP Degree uddannelsen Leadership and Management ved ZIBAT, Campus Køge, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1. ERH/2013/5.Senest opdateret: 04-03-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen