Udlændingenævnets afgørelse af 23. april 2013 – Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse

Udlændingenævnet hjemviste i april 2013 til fornyet behandling Udlændingestyrelsens afgørelse om afvisning af en ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskab, jf. udlændingelovens § 9, stk. 21, til en ansøger fra Afghanistan. Ansøgeren havde i januar 2013 søgt at indgive ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskab. På dette tidspunkt havde ansøgeren en ansøgning om asyl under behandling ved Flygtningenævnet.

Udlændingenævnet fandt, at Udlændingestyrelsen ikke i fornødent omfang havde taget stilling til, hvorvidt Danmarks internationale forpligtelser tilsagde, at ansøgningen om opholdstilladelse kunne tillades indgivet her i landet, uanset at ansøgeren på ansøgningstidspunktet havde en ansøgning om asyl under behandling, og at sagen derfor burde hjemvises til Udlændingestyrelsen til fornyet behandling. Udlændingenævnet lagde vægt på, at Udlændingestyrelsen i begrundelsen for sin afgørelse alene havde bemærket, at en ansøgning indgivet under en fastsat udrejsefrist ikke kunne indgives i Danmark, medmindre der var oplyst om ganske særlige forhold, der i medfør af Danmarks internationale forpligtelser kunne begrunde, at ansøgningen kunne indgives i Danmark. Udlændingestyrelsen havde derved ikke udtrykkeligt taget stilling til, hvorvidt Danmarks internationale forpligtelser i den konkrete sag tilsagde, at ansøgningen burde tillades indgivet i Danmark, uanset at ansøgeren havde en anden sag om opholdstilladelse under behandling på ansøgningstidspunket. FAM/2013/27.

Senest opdateret: 23-04-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen