Udlændingenævnets afgørelse af 28. januar 2013 – Inddragelse eller nægtelse af forlængelse - Inddragelse

Udlændingenævnet stadfæstede i januar 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om inddragelse af en thailandsk statsborgers opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 1, jf. § 9, stk. 1, nr. 1. Ansøgeren blev som 36-årig meddelt opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført i september 2008. I juni 2011 fraflyttede ansøgeren sin og sin ægtefælles fælles bopælsadresse og blev herefter i november 2011 registreret på samme adresse som en herboende dansk statsborger, som ansøgeren ønskede at indgå ægteskab med. Ansøgeren oplyste til sagen, at hendes ægtefælle havde udøvet vold mod hende.

Udlændingenævnet fandt, at betingelserne for at inddrage ansøgerens opholdstilladelse var til stede, da grundlaget for hendes opholdstilladelse ikke længere var til stede, fordi hun fraflyttede den fælles bopæl, og at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at en inddragelse af ansøgerens opholdstilladelse måtte antages at virke særligt belastende for hende. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren har boet en stor del af sit voksne liv i Thailand, at hun kun havde haft opholdstilladelse i Danmark i ca. to år og 9 måneder, da hun fraflyttede sin og sin ægtefælles fælles bopælsadresse, og at hun ikke gennem ophold eller beskæftigelse i Danmark havde opnået en sådan særlig tilknytning til landet, at en inddragelse af hendes opholdstilladelse måtte anses for særligt belastende. Udlændingenævnet fandt det ikke dokumenteret, at ansøgerens ægtefælle havde udøvet vold mod hende. Ansøgeren blev vejledt om muligheden for at indgive ansøgning om familiesammenføring med henvisning til sin samlever. FAM/2013/17.

Senest opdateret: 28-01-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen