Udlændingenævnets afgørelse af 14. februar 2013 – Erhverv – Almindeligt lønarbejde – Kok

Udlændingenævnet hjemviste i februar 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6, til en statsborger fra Indien, der var meddelt afslag på opholdstilladelse på baggrund af et ansættelsestilbud som kok ved en indisk restaurant.

Udlændingenævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at der siden Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse i maj 2012 var fremkommet nye oplysninger i sagen. I afgørelsen havde styrelsen anført blandt andet, at Arbejdsmarkedsstyrelsen (Det Regionale Beskæftigelsesråd) havde oplyst, at man ikke kunne anbefale opholds- og arbejdstilladelse, idet rådet vurderede, at der generelt set var tilgængelig herboende arbejdskraft. Det fremgik imidlertid på tidspunktet for Udlændingenævnets afgørelse af Det Regionale Beskæftigelsesråds hjemmeside, at der i Region Hovedstaden/Sjælland var mangel på kokke. Udlændingenævnet gjorde endvidere opmærksom på, at styrelsens afslag truffet i maj 2012 i øvrigt var baseret på de samme faktiske omstændigheder som ansøgerens tidligere meddelte opholdstilladelse tilbage i oktober 2010 efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6. Udlændingenævnet anmodede på denne baggrund Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om at tage stilling til, om de nye oplysninger, herunder det forhold, at ansøgeren tidligere havde fået meddelt opholdstilladelse på samme faktiske grundlag, kunne føre til ændret vurdering. ERH/2013/117.

Senest opdateret: 14-02-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen