Udlændingenævnets afgørelse af 24. januar 2013 – Erhverv – Greencardordningen

Udlændingenævnet stadfæstede i januar 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, til en statsborger fra Nepal.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren kunne tildeles i alt 95 point (50 point for uddannelse, 10 point for uddannelsesretning omfattet af positivlisten, 20 point for sprogkundskaber, 0 point for arbejdserfaring samt 15 point på baggrund af alder). Ansøgeren, der i 2 år og 5 måneder havde studeret i Australien og under hele opholdet arbejdet som ”IT-administrator”, heraf 11 måneder på fuld tid, gjorde i klagen gældende, at der burde tildeles point for arbejdserfaring omfattet af positivlisten med henvisning til positivlistens stillingsbetegnelse ”Systemadministrator”, samt at der burde tildeles point for hele ansættelsesperioden på 2 år og 5 måneder. Udlændingenævnet fandt, at alle positivlister, der har været gældende i perioden fra ansøgningens indgivelse til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og frem til afgørelsestidspunktet i Udlændingenævnet, skal tages i betragtning ved vurderingen af, om en ansøger kan tildeles point for arbejdserfaring inden for områder omfattet af positivlisten. På denne baggrund fandt Udlændingenævnet, at arbejdet som ”IT-administrator” – henset til ansøgerens arbejdsopgaver – kunne sidestilles med stillingsbetegnelsen ”Systemadministrator”, som var omfattet af positivlisten fra januar 2012 og af positivlisten fra juli 2012. Udlændingenævnet fandt derefter, at ansøgeren ikke kunne tildeles point for arbejdserfaring omfattet af positivlisten, da ansøgerens arbejdserfaring som ”IT-administrator” ikke udgjorde mindst 1 år, idet ansøgeren alene havde haft beskæftigelse af væsentligt omfang i 11 måneder. Udlændingenævnet fandt desuden, at ansøgeren ikke kunne tildeles point for anden arbejdserfaring, idet ansøgeren ikke havde haft arbejde af væsentligt omfang i mindst 3 år inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse. Udlændingenævnet fandt således, at ansøgeren ikke opfyldte betingelsen i greencardbekendtgørelsens § 1, stk. 2, om, at en ansøger skal have opnået mindst 100 point for at blive meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, da ansøgeren ikke kunne opnå 100 point henset til omfanget af ansøgerens arbejdserfaring. ERH/2013/1.

Senest opdateret: 24-01-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen