Udlændingenævnets afgørelse af 18. november 2013 – Erhverv - Greencardordningen – Arbejdserfaring

Udlændingenævnet hjemviste i november 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, under henvisning til, at den iranske ansøger højst ville kunne opnå 95 point, herunder højst 60 point for uddannelse, 20 point for sprogfærdigheder og 15 point for ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet.

Udlændingenævnet fandt, at en ugentlig arbejdstid på 30 timer som udgangspunkt måtte kunne anses som beskæftigelse af væsentligt omfang, hvorfor Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering skulle tage fornyet stilling til, om ansøgeren kunne tildeles 5 point for anden arbejdserfaring. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren ved klagen havde fremsendt dokumentation i form af en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgik, at ansøgeren blandt andet i en toårig periode havde haft en ugentlig arbejdstid på 30 timer. ERH/2013/92.

Senest opdateret: 18-11-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen