Udlændingenævnets afgørelse af 30. oktober 2013 – Erhverv – Greencardordningen – Bonuspoint for uddannelsesretning omfattet af positivlisten

Udlændingenævnet omgjorde i oktober 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter greencardordningen til en ansøger fra Nepal, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, under henvisning til, at ansøgeren højst ville kunne opnå 85 point, herunder højst 30 point for uddannelsesniveau, 15 point for engelske sprogfærdigheder, 10 point for danske sprogfærdigheder, 15 point for tilpasningsevne og 15 point for alder, da ansøgeren var under 35 år på ansøgningstidspunktet.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren burde tildeles 20 point for engelske sprogfærdigheder. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren havde gennemført og afsluttet en bachelorgrad på engelsk i januar 2013. Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren burde tildeles 20 point for sine engelske sprogfærdigheder, uanset at han i juni 2013 havde gennemført en IELTS test med en score på 5,5, hvorved han alene ville kunne opnå 15 point for sprogfærdigheder. Udlændingenævnet fandt yderligere, at ansøgeren burde tildeles 10 bonuspoint for uddannelsesretning inden for et område omfattet af positivlisten, da Udlændingenævnet efter en konkret og individuel vurdering af ansøgerens uddannelser fandt, at uddannelserne kunne sidestilles med tre års IT-uddannelse, som var påkrævet i henhold til positivlisterne fra januar 2013 og juli 2013 for stillingsbetegnelserne inden for IT og teleteknik, herunder stillingsbetegnelsen IT konsulent. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren besad en Bachelor of Web Development, hvor adgangskravet var enten ”Multimedia Designer diploma (AP Degree)” eller ”The Computer Science diploma (AP Degree)”, og at uddannelsen var normeret til et år og seks måneder. Endvidere lagde Udlændingenævnet vægt på, at ansøgeren også besad en AP Graduate in Multimedia Design & Communication, og at denne uddannelse var normeret til to år. FAM/2013/75.

Senest opdateret: 30-10-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen