Udlændingenævnets afgørelse af 6. august 2013 – Erhverv – Positivlisten – For lav løn

Udlændingenævnet stadfæstede i august 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgørelse om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 (positivlisten) til en statsborger fra Venezuela, på baggrund af beskæftigelse som softwareudvikler ved et IT-firma.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke kunne gives opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2 (positivlisten) på baggrund af beskæftigelse som softwareudvikler ved det pågældende IT-firma, idet ansættelseskontraktens løn- og ansættelsesvilkår ikke var sædvanlige efter danske forhold. Udlændingenævnet lagde vægt på, at det er en betingelse for at meddele opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, at der er tale om et ansættelsesforhold, som er i overensstemmelse med de sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Udlændingenævnet fandt således, at den tilbudte løn var væsentligt under de sædvanlige danske lønvilkår for en stilling som softwareudvikler. Udlændingenævnet lagde vægt på, at ansøgeren var blevet tilbudt en stilling som softwareudvikler under DISCO-08 kode 251220, at ansøgerens første månedsløn udgjorde 27.000 kr. og herefter 28.113 kr. samt betalt internetforbindelse – dog maximalt 300 kr. pr. måned, og at det fremgik af udtræk af lønstatistik for DISCO-kode: 251220 (i den relevante region af Danmark) for perioden 2011 fremskrevet til 2012, at den direkte månedsløn inklusiv pension for ansatte med erhvervserfaring fra nul til fire år udgjorde 34.761 kr. i nedre kvartil. ERH/2013/110.

Senest opdateret: 06-08-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen