Udlændingenævnets afgørelse af 22. marts 2022 – visum – overstay – omgørelse

Udlændingenævnets afgørelse af 22. marts 2022 – visum – overstay – omgørelse 

Udlændingenævnet omgjorde i marts 2022 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende et kinesisk ægtepar, der havde søgt turistvisum til Island. 
Sagens faktiske oplysninger:
Ægteparret blev i februar 2017 blevet meddelt et græsk Schengenvisum til Schengenområdet på 29 dage, men havde et overstay på 10 dage, idet de havde misforstået oplysningerne i deres visumstickere. 
Udlændingestyrelsen vurdere på denne baggrund, at der var en bestyrket formodning for, at parret ikke ville rejse tilbage til Kina, såfremt de blev meddelt Schengenvisum til Island. 
Udlændingenævnets afgørelse: 
”Udlændingenævnet finder efter en konkret og individuel vurdering grundlag for at ændre Udlændingestyrelsens afgørelse af august 2019. 
Udlændingenævnet finder, at ansøgerne ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles afslag på Schengenvisum til Danmark under henvisning til, at der er en begrundet tvivl om ansøgernes hensigt om at forlade Schengenlandene inden udløbet af et eventuelt visum, jf. visumkodeks artikel 32, stk. 1, litra b, og visumbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 13, og § 16, stk. 1 og 3. 
Det er indgået i Udlændingenævnets vurdering, at ansøgerne i 2017 blev meddelt et græsk Schengenvisum på 29 dage, og at parret havde et overstay på 10 dage. 
Udlændingenævnet har lagt vægt på, at parret udrejste af Schengenområdet i marts 2017, og at der nu er forløbet mere end 3 år siden dette overstay på 10 dage, og at parret – såfremt der havde været tale om et dansk Schengenvisum – ville være ifaldet en karensperiode på 3 år, som nu ville være udløbet, jf. udlændingelovens § 4 c, stk. 1, 2. pkt. 
Udlændingenævnet har på den baggrund bemyndiget den danske generalkonsulat i Shanghai til at udstede Schengenvisum til parret på i alt 14 dage og for en enkelt indrejse.”
VAU/2022/125
 


Til toppen