Udlændingenævnets afgørelse af 25. november 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Beskæftigelseskravet – Aktuel beskæftigelse

Udlændingenævnet stadfæstede i november 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9, til en statsborger fra Den Demokratiske Republik Congo, idet ansøgeren ikke var tilknyttet arbejdsmarkedet eller var under uddannelse på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse ville kunne meddeles. Ansøgeren blev i juli 2004 meddelt opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Ansøgeren havde til sagen fremlagt dokumentation for, at ansøgeren siden 2011 havde været tilknyttet forskellige vikarbureauer, hvorigennem ansøgeren havde haft beskæftigelse som social- og sundhedshjælper forskellige steder med skiftende arbejdstider, og at ansøgeren på afgørelsestidspunktet var under uddannelse som social- og sundhedsassistent.
 
Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke opfyldte betingelsen i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9, om at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på tidspunktet for Udlændingenævnets afgørelse. Udlændingenævnet lagde vægt på, at kravet om fortsat at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller under uddannelse skal anses for opfyldt, hvis ansøgeren er i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller deltidsbeskæftigelse på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles, eller når ansøgeren er optaget på en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution. Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse og ikke en videregående uddannelse, hvorfor det ikke kunne anses for tilstrækkeligt til at opfylde betingelsen i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9, at ansøgeren var under uddannelse som social- og sundhedsassistent. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at en ansættelse i et vikarbureau med skiftende arbejdstider og arbejdssteder ikke kan anses for en tidsubegrænset ansættelse, der kan føre til, at bestemmelsen i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9, kan anses for opfyldt. Ansøgerens beskæftigelse som social- og sundhedshjælper siden 2011 kunne derfor ikke føre til, at ansøgeren kunne anses for at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på det tidspunkt, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse ville kunne meddeles. FAM/2013/96.

Senest opdateret: 25-11-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen