Udlændingenævnets afgørelse af 19. november 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Tidspunktet for hvornår en tidsubegrænset opholdstilladelse skal regnes fra

Udlændingenævnet stadfæstede i november 2015 Udlændingestyrelsens afgørelse om tidsubegrænset opholdstilladelse fra november 2014, hvorved en statsborger fra Afghanistan blev meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse gældende fra tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse. 

Udlændingenævnet fandt, at ansøgerens tidsubegrænsede opholdstilladelse skulle regnes fra Udlændingestyrelsens afgørelsestidspunkt. Det indgik i Udlændingenævnets vurdering, at ansøgerens partsrepræsentant havde anført, at den tidsubegrænsede opholdstilladelse burde regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren ville være berettiget til tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis sagsbehandlingen havde været korrekt, eller fra det første ansøgningstidspunkt, hvilket var i marts 2011. Udlændingenævnet fandt, at dette ikke kunne føre til en anden vurdering. Udlændingenævnet henviste herved til, at ansøgeren i januar 2012 var blevet meddelt afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens dagældende § 11, stk. 3, nr. 6, om erklæring om aktivt medborgerskab, som ikke var blevet påklaget, og at ansøgeren i september 2013 efter en ny ansøgning var blevet meddelt afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i medfør af udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 9, om aktiv beskæftigelse. Udlændingenævnet henviste endvidere til, at ansøgeren ved Udlændingestyrelsens afgørelser fra henholdsvis januar 2012 og september 2013 var blevet meddelt afslag på to forskellige ansøgninger på grund af manglende opfyldelse af forskellige betingelser. Udlændingenævnet henviste desuden til, at Udlændingenævnet i januar 2014 havde hjemvist sagen, hvor Udlændingestyrelsen i september 2013 havde meddelt afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, til styrelsen på baggrund af nye og efterfølgende omstændigheder, der ikke havde foreligget på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse i september 2013, og at ansøgeren dernæst var blevet meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af disse oplysninger. Udlændingenævnet henviste endelig til, at kravene i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 1-9, for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse som det altovervejende udgangspunkt er betingelser, der løbende skal være opfyldt fra ansøgningstidspunktet og helt frem til afgørelsestidspunktet. FAM/2015/239.

Senest opdateret: 19-11-2015
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen