Udlændingenævnets afgørelse af 3. december 2015 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Unge mellem 18 og 19 år

Udlændingenævnet omgjorde i december 2015 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse til en statsborger fra Irak født i 1996, jf. udlændingelovens § 11, stk. 10. Ansøgeren havde til støtte for klagen fremsendt ”Bevis for almen forberedelseseksamen” af juni 2015 fra VUC Vest. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling havde telefonisk over for Udlændingenævnet oplyst, at ”Bevis for almen forberedelseseksamen” var bevis for, at ansøgeren havde afsluttet 9. klasse.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren først i juni 2015 som 19-årig havde afsluttet folkeskolen. Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at ansøgeren var omfattet af udlændingelovens § 11, stk. 10. Udlændingenævnet lagde herved vægt på, at ansøgeren havde fremsendt ”Bevis for almen forberedelseseksamen” fra juni 2015, hvoraf det fremgik, at ansøgeren i sommeren 2015 havde bestået almen forberedelseseksamen ved VUC Vest. Udlændingenævnet lagde endvidere vægt på, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling havde oplyst overfor Udlændingenævnet, at ”Bevis for almen forberedelseseksamen” var bevis for, at ansøgeren havde afsluttet 9. klasse. Endelig lagde Udlændingenævnet vægt på, at ansøgeren havde været udrejst af Danmark i perioden fra januar 2002 til juni 2008, da hun var blevet bortført af sin fader, og at hun fra juni 2008, hvor hun returnerede til Danmark, og til tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse havde dokumenteret, at hun havde været aktivt studerende i hele perioden. FAM/2015/210. 

Senest opdateret: 03-12-2015
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen