Udlændingenævnets afgørelse af 28. april 2014 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 1

Udlændingenævnet fandt i april 2014 ikke grundlag for at genoptage Udlændingenævnets afgørelse om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at ansøgeren ikke opfyldte kravet om at have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Det blev i forbindelse med genoptagelsesanmodningen anført, at ansøgeren ved et VUC-center havde bestået faget Dansk, niveau E, og at dette niveau ikke afsluttedes med en eksamen, men med en ”faglig dokumentation”. På Udlændingenævnets forespørgsel oplyste Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, at Dansk, niveau E, svarer til dansk i 10. klasse, og at Dansk, niveau G, svarer til dansk i 9. klasse. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen oplyste endvidere, at en attestation uden karakter ikke er tilstrækkelig dokumentation for Dansk, niveau E, og at der bør stå en prøvekarakter. Udlændingenævnet rettede endvidere henvendelse til VUC-centret, som oplyste, at ansøgeren var tilmeldt F-E-D danskundervisning, at ansøgeren var selvstuderende på Dansk, niveau D, som forventedes afsluttet med en eksamen i juni 2014.

Udlændingenævnet fandt, at ansøgeren ikke havde anført nye, væsentlige oplysninger, som kunne føre til en ændret vurdering. Udlændingenævnet lagde vægt på, at den af ansøgeren gennemførte danskundervisning i Dansk, niveau E, ikke var afsluttet med en eksamen, men med en ”faglig dokumentation”. Udlændingenævnet fandt det således ikke dokumenteret, at ansøgeren havde bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, idet det ikke fremgik af den fremsendte dokumentation, at ansøgeren havde aflagt en egentlig prøve i dansk, ligesom prøvekarakteren ikke fremgik. FAM/2014/57.

Senest opdateret: 28-04-2014
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen