Udlændingenævnets afgørelse af 25. januar 2013 – Tidsubegrænset opholdstilladelse – Krav om bestået Prøve i Dansk 2

Udlændingenævnet omgjorde i januar 2013 Udlændingestyrelsens afgørelse om afslag på tidsube-grænset opholdstilladelse efter udlændingelovens tidligere gældende § 11, stk. 4, nr. 7 (krav om bestået Prøve i Dansk 2), til en irakisk statsborger. Ansøgeren lider af skizofreni, og det blev til sagen oplyst, at der er sammenhæng mellem ansøgerens diagnose og hans neurokognitive vanskeligheder, herunder hans funktionelle IQ, samt at der ikke umiddelbart er udsigt til forbedring af hans funktionelle IQ.

Udlændingenævnet fandt på den baggrund, at det måtte anses for bedst stemmende overens med Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s handicapkonvention, at fravige kravet om bestået danskprøve, jf. den tidligere gældende udlændingelovs § 11, stk. 12. FAM/2013/14.

Senest opdateret: 25-01-2013
Udgiver: Udlændingenævnet

Til toppen