MULTI
Du er her: ForsideSitemapAlfabetisk index

Alfabetisk index


A

Administrativ udvisning

Afvisning

Afvisning af indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse

Afvisning af indgivelse af klage

Afvisning ved indrejsen

Alders- og identitetsfastlæggelse

Aldersfastlæggelse

Au pair

Aldersgrænse på 15 år

Associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet

Almindeligt lønarbejde

Adoption og anden familie

Autorisation

Advokater

Ansøgere


B

Betingelser for herboende ægtefælles ophold

Boligkravet

Bolig

Børnesammenføring

Barnets tarv

Børn mellem 15 og 18 år

Bortfald

Beløbsordningen

Beskæftigelseskravet

Behandling af personoplysninger


C


D

Danskprøve

Den herboende reference har midlertidig beskyttelsesstatus

Den herboende reference har midlertidig beskyttelsesstatus

Den nationale sanktionsliste


E

EU-borger

Erhverv

Ej offentligt anerkendt uddannelsesinstitution

Erklæring om integration og aktivt medborgerskab

EU-regler

Elektronisk fakturering


F

Formodning

Forsørgelseskrav

Familiesammenføring, andre

Forældre til herboende voksne børn

Forældre til herboende mindreårige børn

Fremmedpas

Fritagelse for gebyr under styrelsernes sagsbehandling

Forlængelse ud over tre år

Formodning

Forfalden gæld til det offentlige

Forlængelse

Fuldmagt


G

Genoplivelse af betingelserne for opholdstilladelse

Grundlæggende betingelser

Genc-dommen

Grundlæggende betingelser

Greencardordningen

Gebyr for indgivelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse

Gebyr for indgivelse af ansøgning på familiesammenføringsområdet

Gebyr for indgivelse af en klage på familiesammenføringsområdet


H

Hjemsendelse af nordisk statsborger

Hensigt om at forlade Schengenlandene

Honorering


I

Identitet kan ikke fastslås

Indrejseforbud

Immigration

Inddragelse eller nægtelse af forlængelse

Inddragelse

Indvandringsprøven

Information til...


J

Jobsøgningsophold


K

Koordinationsudvalget

Kriminalitet

Karenstid for kriminelle forhold begået mod tidligere ægtefælle

Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold

Karensregistrering af au pair værtsfamilien

Kriminelle forhold begået mod børn

Karens

Krav om bestået Prøve i Dansk 1

Krav om bestået Prøve i Dansk 2

Krav om lovligt ophold

Kriminalitet

Konsultationsafslag

Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold


L

Livsforløb

Længerevarende ophold i udlandet

Lovgivning


M

Medfølgende familie

Motivationsfremmende foranstaltninger

Mellemliggende periode


N

Nævnsmedlemmer

Nægtelse af forlængelse

Notater

Nyheder


O

Om Udlændingenævnet

Organisation og sammensætning

Overførte krav fra tidsubegrænset opholdstilladelse

Opgivelse af bopæl i Danmark

Ophold i konfliktområde

Ophævelse af indrejseforbud

Offentlig hjælp

Overstay


P

Praksis

Proforma

Positivlisten

Praktikanter

Proformaægteskab

Publikationer og notater

Presse


Q


R

Registrering af mindreårige børn i værtsfamiliens bolig

Referencen har midlertidig beskyttelsesstatus

Religiøse forkyndere


S

Subsistensløshed

Samliv på fælles bopæl

Selvforsørgelseskravet

Samme nationalitet som et eller flere medlemmer af værtsfamilien

Sprogfærdigheder

Særlige individuelle kvalifikationer

Søskende

Studie

Selvforsørgelseskravet

Supplerende betingelser


T

Tilknytningskravet

Tvangsægteskab

Trainee

Til personer med opholdstilladelse på baggrund af erhverv

Til personer med opholdstilladelse på baggrund af studier

Til personer med opholdstilladelse som medfølgende familie

Tidsubegrænset opholdstilladelse

Tidspunktet for hvornår en tidsubegrænset opholdstilladelse skal regnes fra

Tilbagerejsetilladelse

Tolke

Transport og kørsel


U

Udlændingenævnets Sekretariat

Ulovligt arbejde

Ulovligt ophold

Uddannelsesniveau

Unge mellem 18 og 19 år

Udlændingenævnets kompetence

Udlændingenævnets forretningsorden


V

Vellykket integration

Volontør

Væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn

Voksne børn til herboende forældre

Visum


W

Working Holiday


X


Y


Z


Æ

Ægtefællesammenføring


Ø

Økonomisk sikkerhedsstillelse


Å

ÅrsberetningerUdlændingenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 6198 3800 | E-mail udln@udln.dk | Digital Post